• 0,5 L Kara Tahta Boyası: 5 m²
  • 0,5 L Mıknatıslı Boya: 1 m²
  • 1,0 L Mıknatıslı Boya: 2 m²
  • 2,0 L Mıknatıslı Alçı: 2 m²
  • 0,5 L Beyaz Tahta Boyası: 4 m²
  • 1,0 L Beyaz Tahta Boyası: 8 m²
  • 0,25 L Profesyonel Beyaz Tahta Boyası: 3,5 m²
  • 1,0 L Profesyonel Beyaz Tahta Boyası: 14 m²